Wiadomości

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA SIECIEŃ

 

 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Siecieniu”

dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony

Środowiska

 

 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

 

w formie dotacji

 

 

w kwocie 20.000,00 złotych

 

 

osp

Nasze Imprezy

Impreza

Społeczność

Facebook